Zawiadomienie o wyborze do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2019

OMNES/P-IA /2131- 1/67/19                                           Jarosław, dnia 16 kwietnia 2019 r.     wg rozdzielnika Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w ramach…

OMNES/P-IA /2131- 5/104/18 – Zapytanie ofertowe pełnienie na funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej.

OMNES/P-IA /2131- 5/104/18                                                Jarosław, dnia 23 lipca 2018 r.   Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. „Indywidualna asystencja osób   z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp.  z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta…