From the Blog

Pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na…

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista…

Projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością…

Top