Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA/2131- 4 /237/20

Pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, w ramach realizacji projektu pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja II” współfinansowanego ze środków PFRON OMNES/P-IA/2131- 4 /237/20 Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na…

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA/2131 – 1/83/20

Projekt pn: „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” – edycja II   Do pobrania: Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131- 4/13/20

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Formularz ofertowy OMNES Klauzula informacyjna…

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131- 3/215/19

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista dla osób   z niepełnosprawnością  intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp.  z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej.   Formularz ofertowy Klauzule informacyjna…

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-2/210/19

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Asystent wspierał będzie jednego uczestnika projektu. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie…