Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-2/210/19

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Asystent wspierał będzie jednego uczestnika projektu. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie…

Zawiadomienie o wyborze do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2019

OMNES/P-IA /2131- 1/67/19                                           Jarosław, dnia 16 kwietnia 2019 r.     wg rozdzielnika Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w ramach…