Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o. od listopada 2023r. realizuje przedsięwzięcie pt. „Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Program realizuje inwestycję…

„ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ – EDYCJA IV”

Tytuł projektu/nazwa zadania Terminu realizacji projektu Cel projektu Grupa docelowa/uczestnicy projektu Warunki rekrutacji do projektu (może być dołączony regulamin rekrutacji i inne dokumenty rekrutacyjne) Formy wsparcia/ działania realizowane w ramach projektu Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu Informacja o: wartości…

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-1/75/2022

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wykonawcy o braku…

Podkarpacki Mityng Sportowy

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES serdecznie zaprasza chętne drużyny sportowe do udziału w Podkarpackim Mityngu Sportowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@omnes.org.pl W ramach wydarzenia odbędzie się turniej piłki nożnej, w którym weźmie udział 8 drużyn oraz zawody…

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja III – OMNES/P-IA/2131-1/91/2021

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja III– OMNES/P-IA/2131-1/91/2021 O M N E S   Tytuł projektu/nazwa zadania Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja III   Terminu realizacji projektu 01.04.2021 – 31.03.2022 Cel projektu Zwiększenie samodzielności,…

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja III

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 👉 „𝐀𝐬𝐲𝐬𝐭encja 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐢𝐬𝐭a dla 𝐨𝐬ób 𝐳 𝐧𝐢𝐞𝐩𝐞ł𝐧𝐨𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐨ścią intelektualną” – edycja III 👉 indywidualna asystentura zmienia jakość życia 👍Z różnorodnych projektów, które realizujemy korzysta już blisko 60 osób…