Sprzęt z KPO

OMNES Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności” zakupiło sprzęt m.in.: aparat do terapii falą uderzeniową, aparat do magnetoterapii, aparat do masażu uciskowego, urządzenie do masażu membranowego, aparat do terapii…

Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o. od listopada 2023r. realizuje przedsięwzięcie pt. „Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Program realizuje inwestycję…

„ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ – EDYCJA IV”

Tytuł projektu/nazwa zadania Terminu realizacji projektu Cel projektu Grupa docelowa/uczestnicy projektu Warunki rekrutacji do projektu (może być dołączony regulamin rekrutacji i inne dokumenty rekrutacyjne) Formy wsparcia/ działania realizowane w ramach projektu Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu Informacja o: wartości…

Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-1/75/2022

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wykonawcy o braku…