IV Podkarpacki Mityng Sportowy

18 czerwca 2024r. na Stadionie Miejskim w Jarosławiu odbył się IV Podkarpacki Mityng Sportowy Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
W turnieju wzięło udział 120 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z województwa podkarpackiego. Drużyny przyjechały m.in. z Krosna, Rymanowa Zdroju, Dębicy, Oleszyc, Mielca i Sędziszowa Małopolskiego. W ramach wydarzenia odbyły się następujące konkurencje: bieg na 100 m, skok w dal z miejsca, rzut w dal woreczkiem , rzut piłką do kosza, strzał piłką w bramkę, sztafeta 4×4.
Celem turnieju jest rozpowszechnienie idei oraz popularyzacja lekkiej atletyki wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.
Wydarzenie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.