Szkolenia

Oferta szkoleniowa

Katalog propozycji szkoleniowej OMNES zawiera szeroki wachlarz
tematów dla osób z niepełnosprawnościami, kadry merytorycznej,
kierowniczej oraz liderów
● Rozwój osobisty pracowników
● Podnoszenie kompetencji zawodowych
● Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji
Współpracujemy ze sprawdzonymi trenerami, konsultantami i facylitatorami

Przedsiębiorstwo Społeczne
/ CentrumRehabilitacjiOMNES
/ Cafemobilgp
www.omnes.org.pl
Oferujemy także opracowywanie dokumentów i publikacji w tekście łatwym do czytania

kontakt:
e-mail: biuro@omnes.org.pl
Szkolenia
tel. 166215378/wew.122