„ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ – EDYCJA IV”

Tytuł projektu/nazwa zadania Terminu realizacji projektu Cel projektu Grupa docelowa/uczestnicy projektu Warunki rekrutacji do projektu (może być dołączony regulamin rekrutacji i inne dokumenty rekrutacyjne) Formy wsparcia/ działania realizowane w ramach projektu Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu Informacja o: wartości…