Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o. od listopada 2023r. realizuje przedsięwzięcie pt. „Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Program realizuje inwestycję…

„ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ – EDYCJA IV”

Tytuł projektu/nazwa zadania Terminu realizacji projektu Cel projektu Grupa docelowa/uczestnicy projektu Warunki rekrutacji do projektu (może być dołączony regulamin rekrutacji i inne dokumenty rekrutacyjne) Formy wsparcia/ działania realizowane w ramach projektu Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu Informacja o: wartości…

Podkarpacki Mityng Sportowy

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES serdecznie zaprasza chętne drużyny sportowe do udziału w Podkarpackim Mityngu Sportowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@omnes.org.pl W ramach wydarzenia odbędzie się turniej piłki nożnej, w którym weźmie udział 8 drużyn oraz zawody…