Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131- 3/181/20

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista dla osób   z niepełnosprawnością  intelektualną – edycja II” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie ofertowe