Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA/2131- 4 /237/20

Pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, w ramach realizacji projektu pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja II” współfinansowanego ze środków PFRON OMNES/P-IA/2131- 4 /237/20

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty