Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o. od listopada 2023r. realizuje przedsięwzięcie pt. „Rozwój potencjału OMNES Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Program realizuje inwestycję A4.3.1 uwzględnioną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pn. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup takiego sprzętu jak m.in.: aparatu do terapii falą uderzeniową, aparatu do magnetoterapii, aparatu do masażu uciskowego, urządzenia do masażu membranowego, aparatu do terapii podciśnieniowej i innych wykorzystywanych w rehabilitacji leczniczej.
Zakupiony sprzęt podniesie standard udzielanych świadczeń i rozwinięcie prowadzonej działalności – poszerzenie oferty rehabilitacyjnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych/technicznych w działalności rehabilitacyjnej. Poszerzenie oferty rehabilitacyjnej zwiększy dostępność do wieloprofilowej specjalistycznej rehabilitacji.