Podkarpacki Mityng Sportowy

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES serdecznie zaprasza chętne drużyny sportowe do udziału w Podkarpackim Mityngu Sportowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@omnes.org.pl

W ramach wydarzenia odbędzie się turniej piłki nożnej, w którym weźmie udział 8 drużyn oraz zawody lekkoatletyczne, z udziałem 12 drużyn.

Celem turnieju jest rozpowszechnienie idei oraz popularyzacja piłki nożnej i lekkiej atletyki wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.