ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – EDYCJA IV

Zapraszamy do udziału czwartej edycji projektu „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanego przez OMNES Sp. z o.o. w okresie od 01.05.2022 r. do 31.03.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 12 do 60 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego.

Wsparcie jest realizowane średnio 30 godzin w miesiącu w godzinach popołudniowych lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Asystencja_IV_OMNES_Plakat_A3_2022