Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-1/75/2022

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wykonawcy o braku…