Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131- 4/13/20

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Formularz ofertowy OMNES Klauzula informacyjna…