Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną-edycja II

OMNES sp. z .o. o w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja II” współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wieku 12-60 roku życia. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 40 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Wsparcie realizowane jest od 1.05.2020 roku przez 40 asystentów osobistych w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby
z niepełnosprawnością. Każdy asystent wspiera jedną osobę niepełnosprawną w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Każda osoba wspierana otrzyma średniomiesięcznie 30 godzin zindywidualizowanego wsparcia, które pozwoli jej na zdobycie umiejętności w zakresie czynności niezbędnych do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem.