Zawiadomienie o wyborze do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2019

OMNES/P-IA /2131- 1/67/19                                           Jarosław, dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

 

wg rozdzielnika

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w ramach projektu pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ” współfinansowanego ze środków PFRON, na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 8 kwietnia 2019 r., znak sprawy: OMNES/P-IA/2131-1/66/19 zostały wybrane jako najkorzystniejsze oferty:

 

Lp. Nazwisko i imię oferenta Ocena oferty

(pkt)

1 Bała Dorota 100
2 Brud Barbara 100
3 Brzuszko Marcin 100
4 Hałuha Bożena 100
5 Kamela Krzysztof 100
6 Jabłoński Grzegorz 100
7 Kamińska Aleksandra 100
8 Kogut-Krzesińska Katarzyna 100
9 Kozłowska Beata 100
10 Kulpińska Joanna 100
11 Kużaj Urszula 100
12 Lasek Sylwia 100
13 Lasota Bożena 100
14 Ozimek Katarzyna 100
15 Pieczonka Anna 100
16 Płocica Aleksandra 100
17 Przystasz Anna 100
18 Sołek Ewa 100
19 Umińska Edyta 100
20 Witkowska Wioletta 100
21 Zawisza Dominika 100
22 Zięba Gabriela 100

 

Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty. W jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena, oferty uzyskały 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu, oprócz ofert, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze, zostały złożone także następujące oferty:

 

Lp. Nazwisko i imię oferenta Ocena oferty

(pkt)

1 Przygońska – Jarosz Marzena 71,43
2 Szymańska Elżbieta 71,43
3 Bielecka Marzanna 71,43
4 Bielecka Dominika 71,43
5 Knap Ewa 71,43
6 Potoczny Lucyna 71,43
7 Wota Agnieszka 71,43
8 Lener Małgorzata 71,43
9 Balawender Oksana 71,43
10 Wiśniowska Barbara 69,44
11 Wojdyło Renata 67,57
12 Kasprzak Piotr 65,79
13 Jazienicka Celina 62,50
14 Rejman – Krochmal Agnieszka 62,50
15 Sołek Marek 62,50
16 Hanusewicz Daniel 62,50
17 Kiper Bartłomiej 62,50
18 Antosiewicz – Tama Anna 62,50
19 Kunzek Krzysztof 62,50
20 Sebastianka Joanna 62,50
21 Malec Anita 62,50
22 Kość Maria 62,50
23 Hadro Aneta 62,50
24 Strent Tomasz 59,52
25 Podlipski Karol 59,52
26 Gwóźdź Bogusława 56,82
27 Fedor Michał 55,56
28 Baran Anna 50,00
29 Szumińska Adrianna 47,17
30 Telega Honorata 33,33

 

 

Otrzymują:

 1. wg rozdzielnika
 2. a/a/

 

Rozdzielnik do pisma z dnia16 kwietnia 2019 r. nr OMNES/P-IA /2131- 1/67/19

 • Bała Dorota, Tuligłowy 126, 37-562 Rokietnica,
 • Brud Barbara, ul. Starosanowa 12, 37-500 Jarosław,
 • Brzuszko Marcin, os. Armii Krajowej 11/40, 37-500 Jarosław,
 • Hałucha Bożena, os. Mickiewicza 3/13, 37-600 Lubaczów,
 • Jabłonski Grzegorz, Armii Krajowej7/50, 37-500 Jarosław,
 • Kamela Krzysztof, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław,
 • Kamińska Aleksandra, ul. Racławicka 22, 37-500 Jarosław,
 • Kogut-Krzesińska Katarzyna, os. Piłsudskiego 10/3, 37-500 Jarosław,
 • Kozłowska Beata, ul. Flisacka 45, 37-500 Jarosław,
 • Kulpińska Joanna, ul. Grochowska 23, 37-500 Jarosław,
 • Kużaj Urszula, ul. Dolnoleżańska 49, 37-500 Jarosław,
 • Lasek Sylwia, ul. Grunwaldzka 12/4, 37-500 Jarosław,
 • Lasota Bożena, Makowisko 8/1, 37-500 Jarosław,
 • Ozimek Katarzyna, ul. Zielona 2B/1, 37-630 Oleszyce,
 • Pieczonka Anna, ul. Przyjaźni 28, 37-500 Jarosław,
 • Płocica Aleksandra, ul. Magnoliowa 39, 37-500 Jarosław,
 • Przystasz Anna, os. Jagiellonów 7/9, 37-500 Jarosław,
 • Sołek Ewa, ul. Lubelska 4/5, 37-500 Jarosław,
 • Umińska Edyta, ul. Siemieńskiego75, 37-500 Jarosław,
 • Witkowska Wioletta, ul. Limanowskiego 56, 37-500 Jarosław,
 • Zawisza Dominika, ul. Setna 46, 37-522 Szówsko,
 • Zięba Gabriela, Siedleczka 34, 37-220 Kańczuga,
 • Podlipski Karol, os. Witosa 17/2, 37-500 Jarosław,
 • Potoczny Lucyna, Tuligłowy 126, 37-562 Rokietnica,
 • Wojdyło Renata, Tuligłowy 52, 37-562 Rokietnica,
 • Kasparzak Piotr, Zgoda 8, 37-500 Jarosław,
 • Bielecka Marzanna, Rozbórz 77, 37-200 Przeworsk,
 • Kunzek Krzysztof, os. Witosa 16/1, 37-500 Jarosław,
 • Baran Anna, Tyniowice 18, 37-965 Roźwienica
 • Kość Maria, ul. Racławicka 22, 37-500 Jarosław,
 • Telega Honorata, Wola Węgierska 83, 37-560 Pruchnik,
 • Bielecka Dominika, Rozbórz 77, 37-200 Przeworsk,
 • Przygońska – Jarosz Marzena, ul. Dąbrowskiego 3, 37-500 Jarosław,
 • Szymańska Elżbieta, Munina ul. 3-go Maja, 37-514 Munina,
 • Knap Ewa, Szówsko ul. Lubelska 122, 37-522 Wiązownica,
 • Balawender Oksana, ul. Elektrowniana 30, 37-500 Jarosław,
 • Hadro Aneta, Wierzbna 21A, 37-500 Jarosław,
 • Jazienicka Celina, Rozbórz Długi 98A, 37-560 Pruchnik,
 • Strent Tomasz, ul. Sanowa 6B, 37-522 Szówsko,
 • Wiśniowska Barbara, Pełkinie 144, 37-511 Wólka Pełkińska,
 • Lener Małgorzata, Zurawica, ul. Gen. G. Roweckiego 25,
 • Fedor Michał, os. Prośbów 9/6, 37-500 Jarosław,
 • Hanusewicz Daniel, ul. Bema 1/38, 37-500 Jarosław,
 • Sołek Marek, ul. Lubelska 4/5, 37-500 Jarosław,
 • Rejman – Krochmal Agnieszka, ul. Dworska 76, Skołoszów,
 • Antosiewicz – Tama Anna, ul. Zielińskiego 9/10, 37-500 Jarosław,
 • Kiper Bartłomiej, os. W. Witosa 9/21, 37-500 Jarosław,
 • Sebastianka Joanna, Ostrów 360, 37-500 Jarosław,
 • Wota Agnieszka, Rokietnica 576, 37-562 Rokietnica,
 • Malec Anita, Wola Buchowska 68d, 37-511 Wólka Pełkińska,
 • Szumińska Adrianna, ul. Skarbowskiego 4/21, 37-500 Jarosław,
 • Gwóźdź Bogusław, os. W. Witosa 16/15, 37-500 Jarosław,