Zawiadomienie o wyborze do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2019

OMNES/P-IA /2131- 1/67/19                                           Jarosław, dnia 16 kwietnia 2019 r.     wg rozdzielnika Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w ramach…