Projekt pn. „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. OMNES sp. z .o. o  w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Asystencja osobista dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną”  współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 32 osobom z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Wsparcie realizowane jest średnio 30 godzin w miesiącu po popołudniu lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnościami.