Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA/2131 – 1/83/20

Projekt pn: „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” – edycja II   Do pobrania: Formularz ofertowy Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze oferty