Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131- 3/215/19

W związku z realizacją projektu pn. „Asystencja osobista dla osób   z niepełnosprawnością  intelektualną” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp.  z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Formularz ofertowy

Klauzule informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty